oshin.pl

"Yin i yang wyrażają biegunowość energii życia, podstawową zasadę wszechświata i źródło siły poruszającej świat.

Zasada yin – yang została sformułowana w czasach prehistorycznych w celu wyjaśnienia zjawisk zachodzących w naturze. Zastanawiając się nad ruchem planet i gwiazd, rytmicznością pór roku i pogody, seksualną naturą ludzi i zwierząt oraz przemiennością dnia i nocy, życia i śmierci, rozwoju i upadku, uzmysłowili sobie, że biegunowość tworzy dynamiczne pole, w którym porusza się i zmienia energia.

Yin i yang są komplementarnymi biegunami tej samej energii podstawowej, tak jak elektryczne lub magnetyczne bieguny dodatnie lub ujemne.

Terminy yin i yang pojawiły się po raz pierwszy w Księdze Przemian, ok. 1250 r. pne. Ideogram yin oznacza „cienistą strone wzgórza” , podczas gdy yang „słoneczne zbocze”. Obraz ten wskazuje również na zmienność tego stanu, przechodzenie jednego stanu w drugi – gdy ziemia obraca się ze wschodu na zachód cienistą stronę wzgórza oblewa światło słońca, a słoneczne zbocze pogrąża się w cień.

Yang oznacza energię – chi, światło , dzień, słońce, wszystko, co męskie, aktywne, niematerialne, niewidoczne, nienamacalne.

Yin oznacza substancję - ciemność, ziemię, księżyc, wszystko, co żeńskie, zachowujące życie, materialne, widoczne, namacalne.

Yin i yang są stanami cyklicznych zmian, fazami biegunowymi w rytmicznych przemianach energii. W zależności od zjawiska wzajemne oddziaływanie yin i yang objawia się w rozmaity sposób: przez aktywność i pasywność, otwartość i skrytość, akcję i reakcję, rozprężenie i skupienie, wznoszenie i opadanie. Wszystko to są fazy aktywności.

Nic nie jest całkowicie yin albo yang, a wszystko stara się odnaleźć komplementarny biegun, by osiągnąć stabilną równowagę i harmonię."

© 2021 Oshin - masaż, pilates Bydgoszcz Uwaga! Szukaj masaż, masaz, pilates Bydgoszcz Szkolenia dla masażystów - szkolenia dla masazystow, Pomysł na prezent - karnet na masaż

Search